[1]
L. Frisk, “Nyreligiositet som forskningsfält i Sverige – några reflektioner”, AURA, vol. 4, pp. 6–20, Nov. 2021.