[1]
M. Hedenborg White, “Revolutionsikon eller playboygudinna? Ett genusperspektiv på tolkningar av Babalon”, AURA, vol. 3, pp. 120–155, Nov. 2021.