[1]
E. Petander, “Teosofi och vetenskap: 1890-talets Sverige”, AURA, vol. 3, pp. 71-119, Nov. 2021.