[1]
E. Petander, “Teosofi och kristendom i 1890-talets Sverige: Artiklar i Teosofisk Tidskrift”, AURA, vol. 1, pp. 20-43, Nov. 2021.