[1]
V. S. Mikkelsen, “When Prophecy Adapts: En undersøkelse av utviklingen til Våkttårnets eskatologiske forventninger”, AURA, vol. 11, no. 1, pp. 23–51, Nov. 2020.