Faxneld, P. (2021) “Förnuftet är en dålig guide: Sekularitet och andlighetsdiskurs inom östasiatiska kampkonster i Väst”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 8, pp. 57–89. doi: 10.31265/aura.513.