Løøv, M. (2021) “Steven J. Sutcliffe & Ingvild Sælid Gilhus (red.), New Age Spirituality: Rethinking Religion, London: Acumen 2013”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 7, pp. 108–110. doi: 10.31265/aura.508.