Frisk, L. (2021) “Siv Ellen Kraft, Trude Fonneland & James R. Lewis (red.), Nordic Neoshamanisms, Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities, New York: Palgrave Macmillan 2015”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 7, pp. 104–107. doi: 10.31265/aura.507.