Moberg, J. (2021) “Hemsökta hus och medielogikens spöken: Spiritualistiska mediers inträde i svensk television under 2000-talet”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 7, pp. 5–35. doi: 10.31265/aura.504.