Redaksjon (2021) “Front Matter”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 7, pp. 1–4. doi: 10.31265/aura.503.