Davidsen, M. A. (2021) “Per Faxneld & Jesper Aa. Petersen (red.), The Devil’s Party: Satanism in Modernity, Oxford: Oxford University Pres 2013”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 6, pp. 149–158. doi: 10.31265/aura.502.