Kalvig, A. (2021) “Overskridande tilhøyrsle: healing og dødekontakt via Facebook”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 6, pp. 112–143. doi: 10.31265/aura.500.