Larsen, J. (2021) “Antropomorfisme og teologisk ukorrekthed: Kognitionsvidenskabelige perspektiver på gudsforestillinger i New Age religiøsitet”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 6, pp. 72–111. doi: 10.31265/aura.499.