Fonneland, T. A. (2021) “Isogaisa: Samisk sjamanisme i festivaldrakt”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 5, pp. 102–131. doi: 10.31265/aura.495.