Duppils, S. (2021) “Andevärlden och den andra världen: Ungdomars och unga vuxnas samtida föreställningar om alternativa existentiella dimensioner”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 5, pp. 73–101. doi: 10.31265/aura.494.