Hammer, O. (2021) “New age och kognitionsforskningen”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 4, pp. 101–121. doi: 10.31265/aura.484.