Gilhus, I. S. and Mikaelsson, L. (2021) “Bibliografisk oversikt over nyreligiøsitetsforskningen i Norge”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 4, pp. 21–45. doi: 10.31265/aura.481.