Bogdan, H. (2021) “Robert Love, The Great Oom: The Improbable Birth of Yoga in America, Viking 2010”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 3, pp. 158–160. doi: 10.31265/aura.478.