Frisk, L. (2021) “Olivia Cosgrove, Laurence Cox, Carmen Kuhling & Peter Mulholland (red.), Ireland’s New Religious Movements, Cambridge Scholars Publishing 2011”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 3, pp. 156–158. doi: 10.31265/aura.477.