Hedenborg White, M. (2021) “Revolutionsikon eller playboygudinna? Ett genusperspektiv på tolkningar av Babalon”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 3, pp. 120–155. doi: 10.31265/aura.476.