Petander, E. (2021) “Teosofi och vetenskap: 1890-talets Sverige”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 3, pp. 71-119. doi: 10.31265/aura.475.