Kalvig, A. (2021) “Kornsirkler og spirituell turisme – fra åker til internett”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 3, pp. 33–70. doi: 10.31265/aura.474.