Marcusson, H. (2021) “Den andrafierade nyandligheten: Konstruktion av nyandlighet i svenska läromedel”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 1, pp. 104–117. doi: 10.31265/aura.457.