Östling, E. A. W. (2021) “Raëlrörelsen: En vetenskaplig religion eller en religion i vetenskapsliknande klädnad?”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 1, pp. 70–103. doi: 10.31265/aura.456.