Petander, E. (2021) “Teosofi och kristendom i 1890-talets Sverige: Artiklar i Teosofisk Tidskrift”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 1, pp. 20-43. doi: 10.31265/aura.454.