Nenzén, N. (2020) “Mystik och polemik : Hur begreppet gnosis förstås och används av Lectorium Rosicrucianum”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 11(1), pp. 52-80. doi: 10.31265/aura.358.