Mikkelsen, V. S. (2020) “When Prophecy Adapts: En undersøkelse av utviklingen til Våkttårnets eskatologiske forventninger”, AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 11(1), pp. 23–51. doi: 10.31265/aura.357.