Faxneld, Per. 2021. “Förnuftet är en dålig guide: Sekularitet och andlighetsdiskurs inom östasiatiska kampkonster i Väst”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 8 (December):57-89. https://doi.org/10.31265/aura.513.