Frisk, Liselotte. 2021. “Siv Ellen Kraft, Trude Fonneland & James R. Lewis (red.), Nordic Neoshamanisms, Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities, New York: Palgrave Macmillan 2015”. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet 7 (December):104-7. https://doi.org/10.31265/aura.507.