Larsen, Jakob. 2021. “Antropomorfisme og teologisk ukorrekthed: Kognitionsvidenskabelige perspektiver på gudsforestillinger i New Age religiøsitet”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 6 (December):72-111. https://doi.org/10.31265/aura.499.