Åkerbäck, Peter. 2021. “De exklusiva bröderna: Ett kristet samfund i dagens Sverige”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 6 (December):5-33. https://doi.org/10.31265/aura.497.