Fonneland, Trude A. 2021. “Isogaisa: Samisk sjamanisme i festivaldrakt”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 5 (December):102-31. https://doi.org/10.31265/aura.495.