Duppils, Sara. 2021. “Andevärlden och den andra världen: Ungdomars och unga vuxnas samtida föreställningar om alternativa existentiella dimensioner”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 5 (December):73-101. https://doi.org/10.31265/aura.494.