Gilhus, Ingvild Sælid, and Lisbeth Mikaelsson. 2021. “Bibliografisk Oversikt over nyreligiøsitetsforskningen I Norge”. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet 4 (November):21-45. https://doi.org/10.31265/aura.481.