Frisk, Liselotte. 2021. “Nyreligiositet som forskningsfält i Sverige – några reflektioner”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 4 (November):6-20. https://doi.org/10.31265/aura.480.