Bogdan, Henrik. 2021. “Robert Love, The Great Oom: The Improbable Birth of Yoga in America, Viking 2010”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 3 (November):158-60. https://doi.org/10.31265/aura.478.