Hedenborg White, Manon. 2021. “Revolutionsikon eller playboygudinna? Ett genusperspektiv på tolkningar av Babalon”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 3 (November):120-55. https://doi.org/10.31265/aura.476.