Kalvig, Anne. 2021. “Kornsirkler og spirituell turisme – fra åker til internett”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 3 (November):33-70. https://doi.org/10.31265/aura.474.