Marcusson, Helena. 2021. “Den andrafierade nyandligheten: Konstruktion av nyandlighet i svenska läromedel”. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet 1 (November):104-17. https://doi.org/10.31265/aura.457.