Petander, Einar. 2021. “Teosofi Och Kristendom I 1890-Talets Sverige: Artiklar I Teosofisk Tidskrift”. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet 1 (November), 20-43. https://doi.org/10.31265/aura.454.