Nenzén, Niklas. 2020. “Mystik Och Polemik : Hur Begreppet Gnosis förstås Och används Av Lectorium Rosicrucianum”. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet 11 (1), 52-80. https://doi.org/10.31265/aura.358.