GILHUS, I. S.; MIKAELSSON, L. Bibliografisk oversikt over nyreligiøsitetsforskningen i Norge. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , v. 4, p. 21-45, 30 Nov. 2021.