PETANDER, E. Teosofi och vetenskap: 1890-talets Sverige. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , v. 3, p. 71-119, 30 Nov. 2021.