PETANDER, E. Teosofi och kristendom i 1890-talets Sverige: Artiklar i Teosofisk Tidskrift. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , v. 1, p. 20-43, 4 Nov. 2021.