NENZÉN, N. Mystik och polemik : Hur begreppet gnosis förstås och används av Lectorium Rosicrucianum. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , v. 11, n. 1, p. 52-80, 9 Nov. 2020.