Faxneld, P. (2021). Förnuftet är en dålig guide: Sekularitet och andlighetsdiskurs inom östasiatiska kampkonster i Väst. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet , 8, 57–89. https://doi.org/10.31265/aura.513