Løøv, M. (2021). Steven J. Sutcliffe & Ingvild Sælid Gilhus (red.), New Age Spirituality: Rethinking Religion, London: Acumen 2013. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet, 7, 108–110. https://doi.org/10.31265/aura.508