Frisk, L. (2021). Siv Ellen Kraft, Trude Fonneland & James R. Lewis (red.), Nordic Neoshamanisms, Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities, New York: Palgrave Macmillan 2015. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet , 7, 104–107. https://doi.org/10.31265/aura.507