Hammer, O. (2021). Mormonernas historiemytologi och mötet med modern vetenskap. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet, 7, 36–64. https://doi.org/10.31265/aura.505