Moberg, J. (2021). Hemsökta hus och medielogikens spöken: Spiritualistiska mediers inträde i svensk television under 2000-talet. AURA - Tidsskrift for Akademiske Studier Av nyreligiøsitet, 7, 5–35. https://doi.org/10.31265/aura.504